Om oss

BrannSafe AS er et rådgivende ingeniørfirma som har spesialisert seg på brannteknisk rådgiving rettet mot bygge- og eiendomsbransjen. Vi har lang erfaring innen brannfaget.

BrannSafes historie
BrannSafe ble dannet i 1995 av daglig leder Vigdis Eidan. I 1997 ble BrannSafe omdannet til aksjeselskap. Eidan hadde før dette lang fartstid innenfor byggebransjen og brannfaget.

BrannSafes motto Vår viten – din brannsikkerhet gjenspeiler firmaets samlede og lange erfaring fra brannfaget, et fag som er relativt ungt i Norge. BrannSafe har erfaring og tverrfaglighet som sikrer kundenes brannsikkerhet.

BrannSafe i dag og i morgen
BrannSafe AS består i dag av seks medarbeidere, men er et firma i vekst. Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å bli med på laget.

Vi vil i fremtiden fortsette å ha brannteknisk rådgiving som arbeidsfelt, både opp mot nybygg og eksisterende bygningsmasse. Med en stadig mer komplisert og omfattende bygningsmasse er det ofte behov for å fravike preaksepterte ytelser. BrannSafe har derfor et nytt satsingsområde innen branntekniske analyser og simuleringer, deriblant CFD-analyser og evakueringssimuleringer. BrannSafe ønsker å satse på dette for å kunne tilby våre kunder de beste og mest optimale løsningene.

BrannSafe vil også i fremtiden gjennom erfaring og tverrfaglighet kunne skreddersy de beste branntekniske løsningene for den enkelte kunde.

Samarbeidspartnere
BrannSafe AS er med i 3PGruppen AS, som er en tverrfaglig samarbeidsgruppe med arkitekter, rådgivende ingeniører innen plan og regulering, bygg, VVS, elektro og brann samt prosjektadministrasjon. 3PGruppen består av 7 firmaer og dekker alle relevante fagområder for håndtering av større anbud med samlet ansvar for komplekse prosjekter.

For mer informasjon, gå inn på 3PGruppen.

Vår viten – din brannsikkerhet