Hvorfor velge BrannSafe

BrannSafe er opptatt av å finne de optimale løsningene. Men de optimale løsningene er ikke nødvendigvis de preaksepterte løsningene. Det viktigste vi kan bidra til er å finne en gylden middelvei hvor kostnad og nytteeffekt står i stil med hverandre.

Vi tilbyr brannteknisk bistand på nye og eksisterende bygg med blant annet:

  • Brannteknisk prosjektering av nybygg og ombygging
  • Tilstandsrapport m/tiltaksplan på eksisterende bygg
  • Branntekniske tegninger og rømningsplaner
  • Uavhengig kontroll for prosjektering
  • Uavhengig kontroll av utførelse
  • Risikoanalyse og -vurderinger
  • Analyse og simuleringer
  • Brannpermer

Vi har lang og bred erfaring fra alle typer bygg. Med et tverrfaglig fokus står både kunden og forskriftsverket i sentrum. Vi er opptatt av kundens brannsikkerhet.

Vår viten – din brannsikkerhet