Referanser

Brannsafe har lang og bred erfaring fra mange ulike typer bygg. Oppdragene innen brannteknisk rådgivning fordeler seg jevnt mellom nybygg og eksisterende byggverk. Her kan du se noen av prosjektene hvor vi har hatt ansvaret for brannsikkerheten.