Markensplassen

Oppdragsår: 2012-2013
Oppdragstype: Brannteknisk prosjektering (PRO).