Norges Handels Høyskole

Oppdragsår: 2010-2012
Oppdragstype: Uavhengig kontroll av brannkonsept (KPR).