Odontologibygget

Oppdragsår: 2010-2011
Oppdragstype: Uavhengig kontroll av brannkonsept (KPR) og delvis kontroll av brannverntiltak av utførelsen (KUT).