Saga Senter

Oppdragsår: 2011-2013
Oppdragstype: Uavhengig kontroll av brannkonsept (KPR) og tverrfaglig kontroll av brannverntiltak av utførelsen (KUT).